© Stowarzyszenie Topory > Toporiada

Zapisz się!

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników Toporiada 2024: Leśny konwent RPG.

Zapraszamy na 17. edycję!
Toporiada 2024: Leśny konwent RPG odbędzie się w Stanicy Harcerskiej znajdującej się nad Zalewem Sulejowskim w dniach 22-25 sierpnia 2024. Nocować będziemy na polu namiotowym lub w antycznych domkach letniskowych.
Naszym celem jest to, by KAŻDY uczestnik znalazł miejsce przy stole oraz dobrą Mistrzynię lub Mistrza Gry. Wcześniejsze zapisy pozwolą nam zorientować się w liczbie uczestników, co jest konieczne do zapewnienia odpowiedniej liczby MG i miejsc do grania.
UWAGA! Toporiada to konwent wyłącznie dla osób pełnoletnich!
Sprzedaż wejściówek odbywa się w trzech pulach na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”.
Aby być uprawnionym do tańszej kwoty, należy opłacić wejściówkę do dnia zakończenia danej puli.
[DOSTĘPNE] PRZEDSPRZEDAŻ – DRUGA PULA (50 wejściówek)
  • Wejściówka: 240 PLN

[WKRÓTCE]  SPRZEDAŻ STANDARDOWA
TERMIN: od wyczerpania limitu drugiej puli LUB od 10.06.2024 (opłata za wejściówkę do 18.08.2024)

  • Wejściówka: 260 PLN
Wejściówka zwykła uprawnia do noclegu na polu namiotowym.
Miejsca w domkach wyczerpane!
Termin wysyłania zgłoszeń upływa  18 sierpnia 2024r.

Ceny z przedsprzedaży obowiązuje tylko do momentu zakończenia każdej puli – po tym terminie obowiązuje cena standardowa!

Opłatę należy uiścić najpóźniej do 18 sierpnia 2024r.

DANE DO PRZELEWU:

02 1600 1462 1740 1093 4000 0002

Stowarzyszenie „Topory”
ul. Mszczonowska 21
96-200 Rawa Mazowiecka

Tytuł: Opłata za Toporiadę – Imię i nazwisko

Gotówki nie przyjmujemy.

UWAGA! Ceny wejściówek rosną! O cenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Toporiada nie zasypia. Impreza jest głośna i bardzo intensywna (np. w sobotę do późnych godzin nocnych odbywa się dzika impreza po rockowym koncercie). Weź to pod uwagę, decydując się na przyjazd. Serio.
Przyjedź na Toporiadę!

Topory prosimy o wpisanie: "Topory" - łatwiej będzie Was policzyć
Wejściówka:Czy byłeś już na Toporiadzie?
Czy w momencie przyjazdu na Toporiadę będziesz osobą pełnoletnią?


Regulamin i zgody

REGULAMIN.
Zgłoszenie na konwent jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu

PRZETWARZANIE DANYCH.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Topory z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej 21, 96-200 Rawa Mazowiecka KRS 0000315707 podanych powyżej moich danych osobowych w celu organizacji konwentu Toporiada, w tym w celach elektronicznej rejestracji w systemie udostępnionym przez administratora.
  1. 1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Topory z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej 21, 96-200 Rawa Mazowiecka KRS 0000315707
  2. 2) Kontakt do administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych: toporiada@topory.org
  3. 3) Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, wizerunek, numer telefonu, e-mail, informacje o preferencjach żywieniowych, będą przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, wyłącznie w celu organizacji konwentu Toporiada, przekazywania informacji z tym związanych, ofert oraz materiałów związanych z organizacją, oraz innymi działaniami wykonywanymi przez Stowarzyszenie Topory w związku z konwentem Toporiada. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego - celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu ich wyegzekwowania, lub przedawnienia roszczeń a dla realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych – do momentu spełnienia lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach administratora dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody wolontariusza – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
  4. 4) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konwencie Toporiada.
  5. 5) Administrator informuje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach innych niż statutowe.
  6. 6) Administrator informuje o prawie, by w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. 7) Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w trybie i na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.
Skip to content